SM Medikal 2022-ci ildə uzun illər  bu sahədə təcrübəsi olan komanda tərəfindən qurularaq fəaliyyətə başladı.

Güclü rəqabətin olduğu tibbi təchizat sektorunda işimizin rahat olmayacağını göz önünə alaraq yola çıxmışıq.

Qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə çatmaq və fərqlilik yaratmaq üçün dəyərli müştərilərimiz, daha doğrusu yol yoldaşlarımızın fikirlərinə və tövsiyyələrinə hər zaman açıqıq.

Bu sektorda olan boşluqları doldurmaq üçün səylərimizi hər keçən gün artıracayıq.
ƏSAS   FƏALIYYƏT

TIBBI DIAQNOSTIK
CIHAZLAR
LABORATOR YARDIMÇI
AVADANLIQLAR

XƏSTƏ BAXIM VƏ NƏZARƏT
AVADANLIQLARI
TIBBI VƏ LABORATOR
SƏRFIYYAT MƏHSULLARI
ISTIQAMƏTLƏRI
GÖRÜNTÜLƏMƏ SISTEMLƏRI

• MRT
• KT
• Fluoroskopiya
• Mamografiya
• Mobile C-Arm
• USM
DIAQNOSTIK CIHAZLAR

• Kardiopulmonar test cihazları
• Spirometriya
• Stress Test ECG
• Normal ECG
• Endoskoplar
ƏMƏLIYYAT OTAĞI AVADANLIQLARI

• İşıq sistemləri
• Əməliyyat masaları
• Anesteziya cihazları
• Elektron əməliyyat modulları
TIBBI VƏ LABORATOR SƏRFIYYAT

• Vakumlu qanalma tüpləri və aksesuarları
• Müxtəlif həcmli pipet ucları
• Sentrafuqa qabları
• Eppendorf nümunə
• Mikrobioloji sərflər
LABORATOR YARDIMÇI CIHAZLAR

• Sentrafuqalar
• Vortexlər
• Rollerlər
• Qızdırıcı qarışdırıcılar
• Avto dozatorlar
• Saf su sistemləri
• Mikroskoplar
• Tərəzilər
XƏSTƏ BAXIM AVADANLIQLARI

• Xəstəyə nəzarət monitorları
• Tibbi nasoslar (pompalar)
• Ventilyatorlar (Süni tənəffüs aparatları)
Back
Next
HAQQIMIZDA